Boşanma Süreci Ve Sonrasında Erkek
14 Şubat 2020

Boşanma Süreci Ve Sonrasında Erkek

BOŞANMA SÜRECİ VE SONRASINDA ERKEK

Evliliklerin boşanmayla sonuçlanması önceden toplumsal olarak hoş görülmeyen bir durumken toplum yapısındaki ve bireylerin bakış açısındaki değişmeler boşanmaya olan bakış açısında da değişmelere yol açmıştır. Zamanla boşanma sıradan bir hale gelirken evlilik kadar doğal bir durum olarak görülmeye başlanmıştır. Her ne kadar yaygın bir durum haline gelse ve doğal karşılanmaya başlansa da boşanma bir travmadır ve bu travmayı yaşayan kişilerin bu sürecin sebep olduğu yıkımların etkisinden kurtulmaları zaman almaktadır. Evlilik birliğinin sonlandırılmasında kadınların çok zor bir süreç yaşadığı gerçeğinin yanındaki diğer bir gerçek ise bu süreçten erkeklerin de çok etkilenmeleridir. Toplumsal bakış açısına göre erkekler ağlamaz diye bir kalıp olsa da bilinenin aksine pek çok erkek göründüğünden daha kırılgandır. Erkekler evliliklerinin bittiğini düşünseler bile çocukların geleceği ile ilgili kaygı duymak, eşini ortada bırakma düşüncesinden kaynaklanan sorumluluk duygusu gibi durumlar bu süreçte çelişkiler yaşanmasına ve ciddi bir üzüntü duygusuna sebep olabilmektedir. Bu durumlar evliliği bir süre daha devam ettirme durumunu da yaratmaktadır.

Kaçınılmaz sona gelindiğinde ise erkeklerin arkasını toparlayan kadın rolünün ortadan kalkması,  alışkanlıkların ve evlilikle elde edilmiş olan konforun bozulması, velayetin eşte kaldığı boşanmalarda aile sıcaklığı ve çocuklardan ayrı kalmanın yarattığı boşluğun getirdiği güvensizlik, yalnız kalma korkusu gibi duygular hüküm sürmeye başlamaktadır. Kendini kanıtlamaya çalışma ve yeterlilik hissi için çaba içine girme durumu yaşanmakta ve bu duyguların yanı sıra boşanma sonrası ödenen yüklü nafakalar da erkeklerin evlilik sonrası hayatlarını düzene sokmalarını, yeni bir başlangıç yapma düşüncelerini sekteye uğratırken maddi ve manevi bir çöküş yaşamalarına da sebep olabilmektedir. Boşanma insanların hayatlarında dönüm noktası sayılabilecek bir durum olsa da bu süreci olabilecek en az yara ile atlatmak için öncelikle yaşanılan durumu kabullenmek ve bu sürecin aşılmasında yakın çevrenin ve gerekirse bir uzmanın desteğine başvurmak gereklidir.


Dergilerimiz

Sertifikalarımız