default

Kayıp Şahıs Araştırması

            Yakınları tarafından nerede olduğu belli olmayan, akıbeti bilinmeyen, haklarında güvenlik birimlerine kayıp müracaatı yapılmış olan kişilerden 18 yaşından küçük olanlara çocuk kayıp, 18 yaşından büyük olanlara ise yetişkin kayıp şahıs adı verilmektedir.

Kayıp Şahıs Müracaatı Nasıl Yapılır?

            Kayıp şahıs müracaatlarını öncelikle şahsın ailesi, yakınları, velisi ya da vasisi, yasal temsilcileri ve bağlı bulunduğu kurum yetkilileri yapabilir. Belirtilenler dışında şahsın yokluğunu fark eden ve durumundan endişe eden diğer kişiler de müracaatta bulunabilir.

Kayıp Şahıs İstatistikleri Nedir?

            Özellikle gençlerin ve çocukların %30'unun madde bağımlılıklarından dolayı, %25'inin gönül ilişkisi veya eğlence amaçlı, 'inin aile içi şiddet veya huzursuzluktan dolayı, geri kalanların ise çeşitli amaçlarla kaçırılmaları nedeniyle kayboldukları tespit edilmiştir. Emniyet teşkilatında kayıp şahıs istatistikleri kapsamlı olarak araştırılmaktadır. Bu araştırmalara göre kayıp şahıs ihbarlarının %98’ine olumlu şekilde yanıt alınmıştır ve çözüme ulaşılmıştır. Bu ihbarların %2’si ise hala yanıt beklemektedir.

Kayıp Şahıs Araştırmaları Nasıl Yapılır?

            Özel dedektiflik firmaları kayıp şahıs araştırması ile ilgilenirler ve tüm ayrıntıları titizlikle analiz ederek kayıp şahısların izine ulaştıracak delilleri toplamaya çalışırlar. Özel dedektiflik firmaları teknik takip, sanal takip ve fiziki takip çalışmaları ile kayıp şahısları bulmaya çalışırlar. Yapılan bu çalışmalar 0'e yakın oranlarda sonuca ulaşmaktadır ve kayıp şahıslarla ilgili olumlu veya olumsuz bilgi elde edilmektedir. Dedektifler kayıp şahıslarla ilgili araştırmalarını emniyet mensupları ile ortaklaşa yapmaktadır.